Silhouette2 dolge
Silhouette2 dolge

Usposabljanje za osebne asistente in uporabnike

SMO IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE

ko dobite vrednostnico nas kontaktirajte in vse bomo uredili za vas. Naj se vaše neodvisno življenje začne.

>>   K L I K N I   <<

 

 

070/655-455   STROKOVNI VODJA ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE Ga. Klavdija Kokot

KAJ JE OSEBNA ASISTENCA?

Osebna asistenca je namenjena tistim ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč druge osebe. Osebna asistenca omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene potrebam uporabnika oz. uporabnice.

KDO JE UPRAVIČEN DO OSEBNE ASISTENCE?

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

KAJ JE KOMUNIKACIJSKI DODATEK

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

  • Kot dokazilo o gluhoti se šteje izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima uporabnik najmanj 95-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.
  • Kot dokazilo o slepoti se šteje izvid okulista, da ima uporabnik 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote.
  • Kot dokazilo o gluhoslepoti se štejeta izvid zdravnika okulista, da ima uporabnik 1., 2., 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.

NA KAKŠEN NAČIN UPORABNIK UVELJAVLJA PRAVICO DO OSEBNE ASISTENCE?

  • uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec 

Posameznik lahko uveljavlja do največ 30 ur na mesec, odvisno od tega koliko pomoči potrebuje.

V primeru, da je upravičenec upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oz. do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, mora polovico navedenega prejemka prispevati za izvajanje osebne asistence.

Vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka vlagatelj ali njegova zakonita zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Obrazec vloge ni predpisan.

 

SLOVAR IZRAZOV 

UPORABNIK je oseba, ki koristi storitve osebne asistence. Več o postopku pridobitve pravice, do osebne asistence si preberite TUKAJ 

IZVAJALEC je lahko nevladna organizacija, zavod ali samostojni podjetnik, ki na podlagi odločbe ministrstva izvaja osebno asistenco. Kaj vam izvajalec nudi, si preberite TUKAJ 

ASISTENT je posameznik, ki pomaga uporabniku, invalidni osebi v vsakodnevnem življenju. Število asistentov, do katerih je uporabnik upravičen je odvisno od števila ur.

VREDNOTNICA je dokument s katerim izkazujete pravico do koriščenja osebne asistence. Za začetek izvajanja osebne asistence uporabnik izvajalcu preda vrednotnico.

KONTAKTNI OBRAZEC 

Asistent (zaposlil/a bi se kot osebni asistent)

Uporabnik (oseba ki potrebuje pomoč)

novice

Kdo je lahko osebni asistent?

Posebnih zakonskih omejitev za delo osebnega asistenta ni. Osebni asistent mora biti polnoletna, poslovno sposobna oseba, ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in ima opravljeno usposabljanje po zakonu o osebni asistenci. Kljub milim predpisom, se moramo zavedati, da ne more…

Prosto delovno mesto OSEBNI ASISTENT

PROSTO DELOVNO MESTO: OSEBNI ASISTENT Lokacija dela: Litija Za uporabnico v Litiji iščemo osebno asistentko. Vaša naloga bi bila pomoč pri: pripravi hrane gospodinjskih opravilih in dnevnih opravkih spremstvu (sprehodi) komunikaciji vključevanju v okolje Pošljite nam svoj CV na zaposlitev@osebna-asistenca.si. Rok za prijavo: 20.6.2021

Prosto delovno mesto Osebni asistent Ljubljana

PROSTO DELOVNO MESTO: OSEBNI ASISTENT Lokacija dela: Ljubljani Za uporabnico v Ljubljana iščemo osebno asistentko/ta. Vaša naloga bi bila pomoč pri: pripravi hrane gospodinjskih opravilih in dnevnih opravkih spremstvu (sprehodi) komunikaciji vključevanju v okolje Prestavljanje iz vozička Pošljite nam svoj CV na zaposlitev@osebna-asistenca.si. Rok za prijavo: 31.5.2021

Prosto delovno mesto Osebni asistent Litija

PROSTO DELOVNO MESTO: OSEBNI ASISTENT Lokacija dela: Litija Za uporabnico v Litiji iščemo osebno asistentko. Vaša naloga bi bila pomoč pri: pripravi hrane gospodinjskih opravilih in dnevnih opravkih spremstvu (sprehodi) komunikaciji vključevanju v okolje Pošljite nam svoj CV na zaposlitev@osebna-asistenca.si. Rok za prijavo: 31.5.2021

Interviju: Anej Vodopivec

Spodaj si lahko prelistate interviju: “NEKJE JE NEKDO, KI MU JE LAHKO ŠE HUJE KOT TEBI.” Anej je tudi koristnik osebne asistence, in rad pove, da je prav osebna asistenca tista, ki mu pomaga poleg, družine in stvari, ki jih ima rad, da lahko živi polnejše življenje.

Pomoč invalidom (osebna asistenca)

Osebna asistenca omogoča posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki ga omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo. Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji in obvezna…

Brezplačna zaščitna oprema

Pandemija in nevarnost okužbe s covid-19 je strah slehernega posameznika. Za najranljivejše skupine je strah za okužbe še toliko večji zaradi posledic. Zato redno našim uporabnikom in njihovim asistentom brezkontaktno dobavljamo opremo.  Kdo je upravičen do zaščitne opreme? Do brezplačne zaščitne opreme so upravičeni vsi naši uporabniki in njihovi asistenti, razen družinskih članov. Opremo dobavljamo…

Predlog sprememb zakona o osebni asistenci 2020

Predlog zakona je dostopen TUKAJ

Nadaljevalno usposabljanje za osebne asistente

Na podlagi Pravilnika o osebni asistenci se mora vsak osebni asistent in uporabnik osebne asistence udeležiti usposabljanja za osebno asistenco, ki mora trajati 6 ur. Usposabljanje morajo asistenti vsako leto obnavljati, za uporabnike to ni potrebno. Z letošnjim letom smo pričeli z organizacijo osnovnih in nadaljevanih usposabljanj za osebno asistenco. Zaradi namena preprečevanja širjenja COVID-19…

Komu ni potrebno opraviti usposabljanja za osebne asistente in uporabnike?

Osebni asistent in uporabnik morata pred pričetkom koriščenja/izvajanja osebne asistence opraviti usposabljanje po Zakonu o osebni asistenci. Usposabljanje je namenjeno temu, da se tako uporabnik kot asistent spoznata zakon o osebni asistenci, pravice in dolžnosti, zakonodajo in druge pomembne vsebine, ki vplivajo na kvalitetno opravljeno storitev. Usposabljanje osebnega asistenta  Osebni asistent je dolžan, preden prične…

Oglejte si našo rubriko z najpogosteje zastavljenimi vprašanji

businessman-607831_640