Silhouette2 dolge
Silhouette2 dolge

SMO IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE

ko dobite vrednostnico nas kontaktirajte in vse bomo uredili za vas. Naj se vaše neodvisno življenje začne.

>>   K L I K N I   <<

 

 

KAJ JE OSEBNA ASISTENCA?

Osebna asistenca je namenjena tistim ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč druge osebe. Osebna asistenca omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene potrebam uporabnika oz. uporabnice.

KDO JE UPRAVIČEN DO OSEBNE ASISTENCE?

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

KAJ JE KOMUNIKACIJSKI DODATEK

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

  • Kot dokazilo o gluhoti se šteje izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima uporabnik najmanj 95-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.
  • Kot dokazilo o slepoti se šteje izvid okulista, da ima uporabnik 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote.
  • Kot dokazilo o gluhoslepoti se štejeta izvid zdravnika okulista, da ima uporabnik 1., 2., 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.

NA KAKŠEN NAČIN UPORABNIK UVELJAVLJA PRAVICO DO OSEBNE ASISTENCE?

  • uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec 

Posameznik lahko uveljavlja do največ 30 ur na mesec, odvisno od tega koliko pomoči potrebuje.

V primeru, da je upravičenec upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oz. do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, mora polovico navedenega prejemka prispevati za izvajanje osebne asistence.

Vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka vlagatelj ali njegova zakonita zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Obrazec vloge ni predpisan.

 

SLOVAR IZRAZOV 

UPORABNIK je oseba, ki koristi storitve osebne asistence. Več o postopku pridobitve pravice, do osebne asistence si preberite TUKAJ 

IZVAJALEC je lahko nevladna organizacija, zavod ali samostojni podjetnik, ki na podlagi odločbe ministrstva izvaja osebno asistenco. Kaj vam izvajalec nudi, si preberite TUKAJ 

ASISTENT je posameznik, ki pomaga uporabniku, invalidni osebi v vsakodnevnem življenju. Število asistentov, do katerih je uporabnik upravičen je odvisno od števila ur.

VREDNOTNICA je dokument s katerim izkazujete pravico do koriščenja osebne asistence. Za začetek izvajanja osebne asistence uporabnik izvajalcu preda vrednotnico.

KONTAKTNI OBRAZEC 

Uporabnik

Asistent

mnenja uporabnikov

Oglejte si našo rubriko z najpogosteje zastavljenimi vprašanji

businessman-607831_640