Silhouette2 dolge
Silhouette2 dolge

SMO IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE

ko dobite vrednostnico nas kontaktirajte in vse bomo uredili za vas. Naj se vaše neodvisno življenje začne.

>>   K L I K N I   <<

 

 

070/655-455   STROKOVNI VODJA ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE Ga. Klavdija Kokot

KAJ JE OSEBNA ASISTENCA?

Osebna asistenca je namenjena tistim ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč druge osebe. Osebna asistenca omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene potrebam uporabnika oz. uporabnice.

KDO JE UPRAVIČEN DO OSEBNE ASISTENCE?

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

KAJ JE KOMUNIKACIJSKI DODATEK

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

  • Kot dokazilo o gluhoti se šteje izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima uporabnik najmanj 95-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.
  • Kot dokazilo o slepoti se šteje izvid okulista, da ima uporabnik 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote.
  • Kot dokazilo o gluhoslepoti se štejeta izvid zdravnika okulista, da ima uporabnik 1., 2., 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.

NA KAKŠEN NAČIN UPORABNIK UVELJAVLJA PRAVICO DO OSEBNE ASISTENCE?

  • uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec 

Posameznik lahko uveljavlja do največ 30 ur na mesec, odvisno od tega koliko pomoči potrebuje.

V primeru, da je upravičenec upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oz. do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, mora polovico navedenega prejemka prispevati za izvajanje osebne asistence.

Vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka vlagatelj ali njegova zakonita zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Obrazec vloge ni predpisan.

 

SLOVAR IZRAZOV 

UPORABNIK je oseba, ki koristi storitve osebne asistence. Več o postopku pridobitve pravice, do osebne asistence si preberite TUKAJ 

IZVAJALEC je lahko nevladna organizacija, zavod ali samostojni podjetnik, ki na podlagi odločbe ministrstva izvaja osebno asistenco. Kaj vam izvajalec nudi, si preberite TUKAJ 

ASISTENT je posameznik, ki pomaga uporabniku, invalidni osebi v vsakodnevnem življenju. Število asistentov, do katerih je uporabnik upravičen je odvisno od števila ur.

VREDNOTNICA je dokument s katerim izkazujete pravico do koriščenja osebne asistence. Za začetek izvajanja osebne asistence uporabnik izvajalcu preda vrednotnico.

KONTAKTNI OBRAZEC 

Asistent (zaposlil/a bi se kot osebni asistent)

Uporabnik (oseba ki potrebuje pomoč)

novice

Predlog sprememb zakona o osebni asistenci 2020

Predlog zakona je dostopen TUKAJ

Predlog sprememb zakona o osebni asistenci 2020

Konec decembra je bil v javno obravnavo poslan predlog zakona o osebni asistenci 2020. Vsebina je dostopna na: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12136&fbclid=IwAR09GvZGfFRvXDkOUDM0pcxvNzB6Vz59A5PWCuO28JqR09IfZpGrxBC1YVY Vaše mnenje in predloge ministrstvo sprejema do 25.1.2020 Osnutek spremembe zakona je: ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSEBNI ASISTENCI UVOD OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS…

Komu ni potrebno opraviti usposabljanja za osebne asistente in uporabnike?

Osebni asistent in uporabnik morata pred pričetkom koriščenja/izvajanja osebne asistence opraviti usposabljanje po Zakonu o osebni asistenci. Usposabljanje je namenjeno temu, da se tako uporabnik kot asistent spoznata zakon o osebni asistenci, pravice in dolžnosti, zakonodajo in druge pomembne vsebine, ki vplivajo na kvalitetno opravljeno storitev. Usposabljanje osebnega asistenta  Osebni asistent je dolžan, preden prične…

Usposabljanje za osebne asistente

Seznam izvajalcev osebne asistence

Odločitev o izbiri izvajalca je vse prej kot lahka. Od izbora je odvisno kdaj boste prejeli pomoč – če sploh. Dejstvo je, da se na razpisana delovna mesta za osebne asistente, ki jih objavi samostojni podjetnik kandidati redko prijavljajo. Zaposlitev pri s.p-ju sabo nosi težjo pridobitev kredita in tudi manjšo stabilnost delovnega mesta. Pojdimo lepo…

Od odločbe do asistence

Pogosto upravičenci do osebne asistence po prejemu odločbe ne vedo kako naprej. Kdo je tisti, ki jim bo omogočil najboljše pogoje in asistente? So razlike med izvajalci osebne asistence in kakšne so te razlike? Koraki do koriščenja osebne asistence Osebno asistenco koristite tako, da vašo vrednotnico predate izvajalcu osebne asistence, z njim podpišete načrt in…

Osnovno usposabljanje za osebne asistente in uporabnike

Osnovno usposabljanje je obvezno tako za osebne asistente in uporabnike. Opraviti ga je potrebno pred pričetkom dela oz. koriščenja osebne asistence. Na podlagi Pravilnika o osebni asistenci se mora vsak osebni asistent in uporabnik osebne asistence udeležiti usposabljanja za osebno asistenco, ki mora trajati 6 ur. Usposabljanje morajo asistenti vsako leto obnavljati, za uporabnike to…

Downov sindrom

21. marec je svetovni dan Downovega sindroma. Datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice. V podporo osebam z Downovim sindromom si številni oblečejo različni nogavici kot simbolični znak podpore. Pa naj bo ta podpora vsak dan, tudi s pomočjo osebne asistence, saj osebe z DS…

Gluhota in naglušnost

Po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je gluhota ena najtežjih invalidnosti. Gluho osebo opredeljuje izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz povprečno na ravni 91 dB ali več. Zaradi okvare sluha imajo gluhe in težko naglušne osebe velike težave pri sporazumevanju in vključevanju v okolje, v katerem živijo, se izobražujejo, ustvarjajo, delajo ali…

Slepota in slabovidnost

Slepota ali slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije je senzorna motnja, ki se, odvisno od vrste in stopnje okvare, odraža v različni meri kot komunikacijska in gibalna oviranost. Osebna asistenca slepim in slabovidnim osebam omogoča zadovoljiti potrebo po samostojnosti, neodvisnosti, varnosti in osebnem dostojanstvu, saj omogoča aktivnejše bivanje v domačem okolju in večjo socialno vključenost. Slepi…

Oglejte si našo rubriko z najpogosteje zastavljenimi vprašanji

businessman-607831_640