Silhouette2 dolge
Silhouette2 dolge

SMO IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE

ko dobite vrednostnico nas kontaktirajte in vse bomo uredili za vas. Naj se vaše neodvisno življenje začne.

>>   K L I K N I   <<

 

 

070/655-455   STROKOVNI VODJA ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE

KAJ JE OSEBNA ASISTENCA?

Osebna asistenca je namenjena tistim ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč druge osebe. Osebna asistenca omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene potrebam uporabnika oz. uporabnice.

KDO JE UPRAVIČEN DO OSEBNE ASISTENCE?

  • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
  • je star od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 

KAJ JE KOMUNIKACIJSKI DODATEK

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

  • Kot dokazilo o gluhoti se šteje izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima uporabnik najmanj 95-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.
  • Kot dokazilo o slepoti se šteje izvid okulista, da ima uporabnik 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote.
  • Kot dokazilo o gluhoslepoti se štejeta izvid zdravnika okulista, da ima uporabnik 1., 2., 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.

NA KAKŠEN NAČIN UPORABNIK UVELJAVLJA PRAVICO DO OSEBNE ASISTENCE?

  • uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec 

Posameznik lahko uveljavlja do največ 30 ur na mesec, odvisno od tega koliko pomoči potrebuje.

V primeru, da je upravičenec upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oz. do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, mora polovico navedenega prejemka prispevati za izvajanje osebne asistence.

Vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka vlagatelj ali njegova zakonita zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Obrazec vloge ni predpisan.

 

SLOVAR IZRAZOV 

UPORABNIK je oseba, ki koristi storitve osebne asistence. Več o postopku pridobitve pravice, do osebne asistence si preberite TUKAJ 

IZVAJALEC je lahko nevladna organizacija, zavod ali samostojni podjetnik, ki na podlagi odločbe ministrstva izvaja osebno asistenco. Kaj vam izvajalec nudi, si preberite TUKAJ 

ASISTENT je posameznik, ki pomaga uporabniku, invalidni osebi v vsakodnevnem življenju. Število asistentov, do katerih je uporabnik upravičen je odvisno od števila ur.

VREDNOTNICA je dokument s katerim izkazujete pravico do koriščenja osebne asistence. Za začetek izvajanja osebne asistence uporabnik izvajalcu preda vrednotnico.

KONTAKTNI OBRAZEC 

Uporabnik

Asistent

novice

Možganska kap

Možganska kap je najpogostejša nevrološka bolezen, ki se ponavadi kaže z odpovedjo ene polovice telesa. Nastane takrat, ko kri ne more dotekati v kateri del možganov. Če možgani ne dobijo dovolj kisika in hranil, ki jih potrebujejo, se možganske celice poškodujejo oz. začenjajo odmirati. Če pride le do poškodbe celic, se te včasih lahko tudi…

Motnja v duševnem razvoju

Motnje v duševnem razvoju niso bolezenska oblika, ampak so prirojene in trajne narave. Je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi v otroštvu oziroma  pred 18 letom. Do zaključka šolanja je za osebe z motnjami v duševnem razvoju relativno dobro poskrbljeno, kasneje pa so več ali manj prepuščeni sami sebi. Ravno za to je pomen osebne…

Duševne motnje

 Duševna motnja je oznaka za bolezni, ki so jim skupne različne kombinacije bolezensko spremenjenega mišljenja, čustvovanja, zaznavanja in motenega vedenja, spoznavanja in spomina. Zaradi teh simptomov je bolnik prizadet, slabše funkcionira in se manj učinkovito spoprijema z vsakdanjimi problemi. Duševne motnje so izraz bolezensko spremenjenih vedenjskih, psiholoških ali bioloških funkcij. Za razliko od bolezni, ki…

Strokovna podpora osebni asistenci

V združenju za osebno asistenco ne nudimo samo pomoč pri koriščenju osebne asistence, temveč tudi strokovno podporo. Zavedamo se pomena osebne asistence za uporabnike in družbo. V naše vrste smo sprejeli strokovno vodjo za izvajanje osebne asistence z namenom zagotoviti kakovostno izvajanje osebne asistence. Ga Klavdija se predstavi: Moja vloga kot strokovne vodje osebne asistence…

Kako koristim pravico do osebne asistence

Osebna asistenca je izjemno pomembna za osebe z ovirami, saj jim omogoča vključevanje v družbo in pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Uporabnik lahko s pomočjo asistence zaživi kakovostno in polno življenje. Pravica do osebne asistence je pravica, ki ni priznana avtomatsko ob invalidnosti ampak je zanjo potrebno oddati vlogo. Po oddani vlogi na CSD, sledi ocena…

Vabimo vas na izobraževanje za osebne asistente in uporabnike

Vabimo vas na izobraževanje za osebne asistente in uporabnike storitev osebne asistence, ki bo potekalo v mesecu juliju 2020. Osebne asistente in uporabnike vabimo k e-izobraževanju.  Za pristop k izobraževanju je potreben le računalnik z dostopom do spleta. Prednosti našega izobraževanja: Izobraževanje je mogoče opraviti z domačega naslonjača, kar je prednost za nepokretne in tiste,…

Varno usposabljanje na daljavo kljub koronavirusu za uprabnike in osebne asistente

Pred pričetkom koriščenja osebne asistence ali opravljanja dela osebnega asistenta je potrebno v skladu z zakonom opraviti usposabljanje, ki je lahko v času porasta okužb s Covid 19 (koronavirusa) izjemno tvegano, čeprav bi usposabljanje izvedli na domu uporabnika. Z namenom, da bi uporabnikom in osebnim asistentom zagotovili najvišjo možno mero varnosti smo pripravili varno usposabljanje…

Tudi z multiplo sklerozo se da živeti

Mlada, izredno nasmejana 25. letna punca, ki ima še vse življenje pred sabo me je počakala v kavarni. Skupaj sva pokramljali o njeni bolezni in optimizmu, ki ga nosi v sebi. Za zahrbtno boleznijo je zbolela pri svojih osemnajstih letih. Namestno na maturanski ples so jo peljali v bolnišnico. Obvladala je maturantski ples, obleko je…

Razlika med družinskim pomočnikom in osebnim asistentom

Za delo družinskega pomočnika se odločijo osebe, ki želijo pomagati svojim družinskim članom in jim kljub invalidnosti olajšati življenje. Delo osebnega asistenta pa lahko opravlja skoraj kdorkoli s čutom za sočloveka in veseljem do dela z invalidno osebo. V nadaljevanju vam predstavljamo bistvene razlike med družinskim pomočnikom in osebnim asistentom. Višina plače Plača osebnega asistenta…

Korak do kakovostnega življenja

Prvega januarja 2019 je začel veljati zakon o osebni asistenci, kar je velik korak k samostojnosti invalidov. Osebna asistenca je postala pravica invalidov, ki jo sofinancira ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Osebna asistenca je prilagojena potrebam uporabnika Potrebe po osebni asistent se od uporabnika do uporabnika razlikujejo. Nekateri potrebujejo več pomoči pri gospodinjskih…

Oglejte si našo rubriko z najpogosteje zastavljenimi vprašanji

businessman-607831_640