5 nasvetov za varovanje zdravja osebnega asistenta

Skrb za zdravje in dobro počutje bi morala biti ena izmed glavnih prioritet v življenju posameznika pa tudi vsakega delodajalca. Ukrepi in aktivnosti s tega področja prinašajo številne koristi ne le osebnemu asistentu pač pa tudi uporabniku in izvajalcu. V nadaljevanju predstavljamo 5 uporabnih nasvetov kako ohranjati psihično in fizično zdravje ter dobro počutje na delovnem mestu osebnega asistenta.


1. Pravilno izvajanje aktivnosti s fizičnimi obremenitvami

Osebni asistent se pri svojem delu največkrat srečuje z večjimi fizičnimi obremenitvami, predvsem pri premikanju oziroma prestavljanju uporabnika, sploh kadar potrebni tehnični/medicinski pripomočki niso na voljo. Sicer Pravilnik o osebni asistenci navaja, da mora uporabnik zagotoviti ustrezne tehnične pripomočke, vendar pogoji niso vedno idealni. S fizičnega vidika je torej pri delu osebnega asistenta najpomembnejše pravilno ravnanje z uporabnikom z gibalnimi ovirami, pri čemer je pomembna izbira prave tehnike, ki so predstavljene na usposabljanju za osebne asistente in uporabnike Združenja za osebno asistenco Slovenije. Pri izbiri tehnike je potrebno upoštevati potrebe in sposobnosti ter tudi velikost in težo gibalno ovirane osebe ter ji pred pričetkom vsakega premika razložiti postopek in jo spodbujati k sodelovanju. Med samim postopkom premeščanja uporabnika je potrebno ohranjati pravilno držo, imeti dober oprijem ter primerno obutev. Pri ročnem premikanju in prenašanju mora asistent znati uporabljati silo lastne teže ter razporediti obremenitev po celotnem telesu. Priporočljivo je seveda, da osebni asistent tudi v svojem prostem času skrbi za fizično pripravljenost in s tem zmanjša tveganje za poškodbe na delovnem mestu.

2. Uživajte čim bolj raznovrstno in uravnoteženo prehrano 

Pravilni prehrani je potrebno dati veliko pozornosti, čeprav se tega pogosto ne zavedamo. Prehrana je del življenjskega sloga in je ključen dejavnik zdravja in dobrega počutja človeka. Uravnotežena prehrana zahteva kar nekaj načrtovanja, vendar vam bo vaše telo za to hvaležno. Načrtovanje in pripravo zdrave hrane lahko vključite v svoje vsakodnevne aktivnosti z uporabnikom, pri tem pa se poskusite osredotočiti predvsem na sezonsko in lokalno pridelano hrano. Ne pozabite tudi na zadosten vnos tekočine (najbolje vode), saj tudi pomanjkanje tekočine bistveno vpliva na počutje in fizično zdravje.

3. Poskrbite za sprostitev in obvladovanje stresa 

Delo osebnega asistenta je zelo osebno. Osebni asistent v svoje delo in odnos z uporabnikom vlaga svoj čas, energijo pa tudi svoja čustva in doživljanja. V tem primeru je težko ločiti svoje poklicno in zasebno življenje, saj se mora med uporabnikom in asistentom zgraditi odnos zaupanja, kar pa se lahko zgodi le na osebni/prijateljski ravni. Toda kljub temu določene situacije prinašajo stres za obe strani in osebni asistent mora najti ravnovesje med svojim delom (poklicno življenje) in družino (zasebno življenje) in poskrbeti za svoj osebni razvoj in reči »ne« prekomernim obremenitvam.

4. Osredotočite se na pozitivno komunikacijo

Čustveno stanje uporabnika marsikateremu asistentu predstavlja izziv. Uporabniki se zaradi svojega fizičnega stanja pogosto srečujejo s hudimi stiskami, ki jih potem prenašajo na svojo okolico. Osebni asistent je po navadi tisti, ki se mora soočiti z negativnimi čustvi in pri tem ohraniti mirne živce in razsodnost. Pozitivna komunikacija bo v takšnih primerih pomagala tako asistentu kot tudi uporabniku. Pozitivna komunikacija je spretnost, ki zahteva vajo in pri kateri moramo upoštevati svojo miselno naravnanost, saj pozitivna komunikacija ni le način oddajanja sporočil pač pa tudi način sprejemanja sporočil in vključuje tudi govorico telesa.

5. Poskrbite za osebno higieno in higieno prostorov

Nenazadnje je potrebno na vsakem delovnem mestu skrbeti za higieno. V primeru storitev osebne asistence sicer uporabniki nosijo večje tveganje, saj so zaradi svojega fizičnega stanja bolj dovzetni za razne okužbe, ki pa se lahko prenesejo tudi na asistenta. Zato je pomembno predvsem umivanje rok, redno razkuževanje površin, čiščenje in zračenje prostorov in tudi skrb za osebno higieno uporabnika v kolikor uporabnik tega ne zmore sam.

 

Morda vas zanima tudi: 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent