Razlika med družinskim pomočnikom in osebnim asistentom

Za delo družinskega pomočnika se odločijo osebe, ki želijo pomagati svojim družinskim članom in jim kljub invalidnosti olajšati življenje. Delo osebnega asistenta pa lahko opravlja skoraj kdorkoli s čutom za sočloveka in veseljem do dela z invalidno osebo. V nadaljevanju vam predstavljamo bistvene razlike med družinskim pomočnikom in osebnim asistentom.


Višina plače

Plača osebnega asistenta je višja. Pripadajo mu vse pravice iz delovnega razmerja (plačilo malice, prevoza, regres, dopust, bolniška). Plača osebnega asistenta se uvršča v 23. plačilni razred za razliko od družinskega pomočnika, ki prejme manj kot znaša zajamčena minimalna plača, dodatki mu ne pripadajo.

Delovni čas

Delovni čas osebnega asistenta je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Tedensko lahko dela največ 40 ur. Družinski pomočnik je v službi ves čas. Ni dopusta in ni časa za malico.

Družinski pomočnik ni upravičen do bolniške

Tudi družinski pomočniki so ljudje in lahko zbolijo. Mama, ki skrbi za svojega 16. letnega sina nam je v pogovoru povedala: “Tudi ko sem imela gripo sem mu morala menjavati plenice in skrbeti za izulin. Bila sem tako izčrpana, da nisem vedela več ali bom zmogla ali bom omagala, ko me naslednjič pokliče in potrebuje mojo pomoč.”

Osebni asistent ima pravico do bolniškega staleža, tako kot vsi zaposleni. Od asistenta se pričakuje določena mera odgovornosti in uporabnik lahko samo upa, da ne bo asistent zbolel pol ure prej preden naj bi nastopil svojo izmeno. V tem primeru mora izvajalec zagotoviti novega asistenta kar lahko zahteva uro ali dve zamude. Če uporabnik potrebuje stalen nadzor izvajalec to rešuje tako, da medtem ko čaka nadomestnega asistenta asistent, ki je delal pred njim podaljša svoj delovni čas dokler zamenjava ne pride.

Plačo družinskega pomočnika po smrti koristnika država lahko zahteva nazaj

Plačo družinskega pomočnika oziroma delno izplačilo za izpad dohodka, ki znaša 734 evrov bruto (minimalna plača je 842 evra bruto) mora uporabnik storitve sofinancirati kolikor lahko, razliko pa doda občina v kateri prebiva. Ker država to obravnava kot denarno socialno pomoč, mora po zakonu družinskih pomočnik dve tretjini svojega plačila iz naslova morebitne dediščine poplačati državi.

V praksi to pomeni, da če sta partnerja s skupnimi žulji gradila svojo hišo in nato njuno srečo pretrga bolezen. Drugi zakonec pa se odloči, da bo kot družinski pomočnik za partnerja skrbel, ker bo le tako imel najboljšo možno oskrbo in je dom za njiju predraga rešitev. Ko zakonec za katerega je družinski pomočnik skrbel zaradi bolezni ali starosti umre in zapusti premoženje partnerki, ga ta nikoli ne bo zares dobila, saj bo morala dve tretjini svoje plače, ki jo je prejela v vseh letih skrbi za bolnega partnerja vrniti ali pa bo izgubila polovico hišo.

Plačo osebnega asistenta subvencionira ali v celoti plača ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v primeru da uporabnik ne prejema dodatka za pomoč in podporo. V kolikor uporabnik prejema dodatek za pomoč in podporo je dolžen polovico dodatka plačati izvajalcu osebne asistence.

 

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent