Izvajalec osebne asistence Maribor

Osebna asistenca je pomoč invalidom pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne morejo izvajati sami. Uporabniki osebno asistenco potrebujejo vsakodnevno, tako doma kot izven doma, da lahko živijo neodvisno, aktivno življenje in so enakopravno vključeni v družbo.

Vsak posameznik, ki želi in potrebuje osebno asistenco, si po prejetju odločbe o pravici do osebne asistence, ki jo izda pristojni center za socialno delo,  sam izbere izvajalca osebne asistence in se dogovori o pričetku izvajanja osebne asistence. ​

Izvajalec osebne asistence mu poda prve informacije o načinu delovanja programa pri izvajalcu, o postopkih pridobitve osebnih asistentov in časovnem obdobju začetka izvajanja osebne asistence. Mi smo prisotni po celi Sloveniji, večje število uporabnikov imamo v Mariboru in njegovi oklici. 

Seznani ga s pravicami in dolžnostmi uporabnika, izvajalca in osebnih asistentov. ​

Izvajalec svetuje in nudi pomoč pri iskanju rešitev za vsakega posameznika posebej, poišče primerne in odgovarjajoče asistente ter jih usposobi za izvajanje osebne asistence.

Uporabnik z izvajalcem sklene Dogovor o izvajanju osebne asistence in drugih storitev v okviru programa osebne asistence (v nadaljevanju dogovor), ki ima veljavo pogodbe med uporabnikom, izvajalcem in osebnimi asistenti. Izvajalec pripravi Izvedbeni načrt osebne asistence in podpisanega s strani uporabnika odda na CSD. Tako lahko pričnemo z izvajanjem osebne asistence.

Nam zaupajo že številni uporabniki iz Maribora in okolice. Zakaj nam ne bi tudi vi?

  • Imamo večletne izkušnje
  • Smo zanesljiv izvajalec osebne asistence
  • Redno preverjamo zadovoljstvo uporabnikov z našimi storitvami, naša ocena je 10,00
  • Obiščemo vas na domu
  • V bazi imamo več kot 300 prošenj osebnih asistentov, tako da vam zelo hitro zagotovimo pomoč, ki jo potrebujete
  • Smo visoko odzivni in skrbimo za naše uporabnike

Pokličite nas na 070 655 455 – naj se vaše svobodno življenje prične.

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent