Je osebna asistenca res brezplačna pomoč invalidom?

Osebna asistenca je financirana s strani državnega proračuna, kar pomeni, da je za vas brezplačna ne glede na to, katerega izvajalca osebne asistence izberete. Uporabnik pa ima zakonsko obveznost sofinanciranja osebne asistence v višini polovice zneska denarnega prejemka, ki ga prejema zaradi potrebe po tuji negi in pomoči.

Pri tem je potrebno upoštevati, da se osebno asistenco lahko koristi le do števila ur določenih v odločbi za izvajanje osebne asistence.

Storitve osebne asistence so:

storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika:

–  pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature;

–  pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju;

–  kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene;

–  pomoč pri hranjenju in pitju;

–  pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj;

–  pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe;

–  obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran pri katerih od zgoraj opisanih aktivnosti, je pa njegova prisotnost nujna;

–  pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem, za katere bi se lahko usposobil uporabnik sam in jih tudi opravljal, če ne bi potreboval osebne asistence, saj se za opravljanje storitve ne zahteva posebnih znanj;

 storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih:

–  pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju;

–  pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.);

–  pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih;

–  pomoč pri urejanju osebne dokumentacije;

–  pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov;

–  pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe;

spremstvo:

–  vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru;

–  vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz);

–  pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti;

–  pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih;

–  druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč;

pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu:

–  namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev;

–  pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa;

–  pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije

pomoč pri komunikaciji:

–  pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika);

–  pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika;

–  prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika;

–  tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.

 

Morda vas zanima tudi:

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent