Kaj prinašajo spremembe zakona o osebni asistenci?

Dne 15.9.2023 je šel v javno obravnavo predlog o spremembah zakona o osebni asistenci dostopen: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021172.pdf

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni asistenci prične veljati dne 1.1.2024, to pomeni, da se vse novosti uporabljajo od tega dne dalje ter vsa prehodna obdobja pričnejo
teči z navedenim dnem.

Ključne spremembe, ki jih sprememba zakona prinaša:

– Izvajalci osebne asistence so lahko le humanitarne organizacije in invalidske organizacije ter zavodi in društva ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega
ali socialnega varstva. (delovanje vsaj 2 leti in pridobitev statusa). Navedeno velja le za nove subjekte, ki bi želeli imeti status izvajalca osebne asistence. Obstoječim
izvajalcem osebne asistence ni potrebno pridobiti statusa zavoda/društva v javnem interesu. 

– Osebne asistenco bodo osebni asistenti preko sp-ja lahko izvajali v majhnem obsegu, kar pomeni, da uporabniki ne bodo dobili dovolj pomoči.

– Izvajalci osebne asistence, ki izvajajo osebno asistenco za manj kot 30 uporabnikov, bodo morali v vodstvo zaposliti 75% invalidov. Enkrat letno bo moral izvajalec pri uporabniku opraviti letno praktično usposabljanje, bo usposabljanje izvedel invalid za invalida pri tisth, ki bodo imeli manj kot 30 uporabnikov.

– Zaposlili bodo 3 inšpektorje, ki se bodo ukvarjali le z nadzorom osebne asistence, porabljenih bo predvidoma 72.000 €, s tem da bodo uporabnikom vzeli celoten DPP. 

– Osebna asistenta bo lahko izvajal en družinski član. V prehodnem obdobju bosta lahko opravljal delo osebnega asistenta dva družinska člana še 6
mesecev po uveljavitvi zakona.

– V zakonu je navedeno, da bo uporabnik lahko ob ponovni oceni dobil manjše, enako ali večje število ur.

-Več ur bodo dobili aktivni iskalci zaposlitve, zaposleni, uporabniki z družinskim življenjem, aktivno družbeno vključeni uporabniki z dokazili, drugim bodo ure lahko zmanjšane.

– Komisija še vedno ne bo vključevala strokovnega osebja, čeprav smo to že večkrat predlagali.

– Novost je postopek ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence po enem letu za tiste, ki nimajo pridobljenega statusa invalida, vsi ostali bodo tudi ponovno ocenjeni v roku 3 ali petih let.

-SP-JI BODO lahko delali zelo majhno število ur, kar pomeni da bodo nekateri uporabniki ostali brez pomoči.

– Uporabnik bo moral plačati celoten dodatek za pomoč in postrežbo in ne le polovico, kot je veljalo do sedaj.

 

 

Če z napisanim ne strinjate izkoriste državno pravico do sodelovanja v javni razpravi in oddajte svoj komentar:

https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15940

 

In še za konce…tisti, ki jezika špara, kruha strada. Tako da prosim oddajte komentar!

 

Morda bi vas zanimalo tudi: 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent