Kako do medicinskih pripomočkov

Med uporabniki oziroma invalidnimi osebami je veliko takšnih, ki v svojem življenju sploh ne morejo funkcionirati brez različnih tehničnih pripomočkov. Toda mnogi se ne zavedajo, da določene pripomočke v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje in uporabniku pripadajo brezplačno. V nadaljevanju podajamo nekaj uporabnih napotkov kako uveljaviti pravico do medicinskih pripomočkov.


Pravica do medicinskih pripomočkov

Področje urejata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, večina informacij pa je dostopna na spletnem portalu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS je pripravil šifrant medicinskih pripomočkov, kjer so navedeni vsi pripomočki in je dostopen na spletu. Za vsako šifro medicinskega pripomočka se zagotavlja na izdajo ali izposojo vsaj en pripomoček v okviru cenovnega standarda ZZZS brez doplačil.

Večino osnovnih pripomočkov lahko predpiše osebni zdravnik na naročilnico in se jih takoj brezplačno prevzame v specializirani trgovini z medicinskimi pripomočki, ki je pogodbeni dobavitelj ZZZS. Za zahtevnejše pripomočke vam naročilnico izda zdravnik specialist s svojega delovnega področja. Varščina za izposojo/najem standardnih pripomočkov pri glavnih dobaviteljih ni potrebna. Žal obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh pripomočkov na trgu oziroma ne v celotni vrednosti. Nekateri medicinski pripomočki se tudi izključujejo med seboj (npr. voziček na ročni pogon in voziček na elektromotorni pogon). Izključevanje pripomočkov se sicer največkrat določa individualno po presoji zdravnika, ki izda naročilnico.

Kadar standardni pripomoček nima ustrezne funkcionalnosti

S soglasjem in doplačilom se zavarovani osebi lahko izda ali izposodi tudi nadstandardni pripomoček. Doplača se razlika med ceno standardnega pripomočka, ki jo krije ZZZS in ceno nadstandardnega pripomočka. Včasih standardni (brezplačni) pripomoček nima ustrezne funkcionalnosti oziroma je za uporabnika zaradi svojih pomanjkljivosti neuporaben. V tem primeru je potrebno utemeljiti upravičenost do nadstandardnega pripomočka. To lahko stori zdravnik ali pa zavarovana oseba sama tako, da na območno enoto ZZZS poda predlog za predhodno odobritev funkcionalno ustreznega pripomočka, skupaj z medicinsko dokumentacijo in predračuni za predlagani pripomoček. ZZZS se nato o ceni pogaja s pogodbenimi dobavitelji  in o upravičenosti odloči z odločbo, na katero je mogoča pritožba (o njej odloča zdravstvena komisija ZZZS). V kolikor je odločba pozitivna, jo ZZZS pošlje skupaj z naročilnico in kopijami predračunov zavarovani osebi/uporabniku.

Druga možnost je, da zavarovana oseba opravi nakup medicinskega pripomočka in nato na ZZZS vloži Vlogo za povračilo stroškov medicinskih pripomočkov s priloženimi ustreznimi dokazili (original računi, potrdila o plačilu ipd.). Tak postopek največkrat pride v poštev pri nakupu pripomočkov iz drugih držav članic EU. 

Tretja možnost je samoplačniški najem. Nekateri dobavitelji medicinske opreme (npr. Soča oprema d.o.o.) nudijo to možnost, pri čemer se znesek najemnine upošteva pri končni odkupni ceni (na način obročnega odplačevanja), v kolikor uporabnik potrebuje pripomoček dolgoročno in bi se naknadno odločil za odkup.

Denarna pomoč

Obstaja pa še ena možnost in sicer izredna (enkratna) denarna pomoč države. To se pridobi tako, da se pri pristojnem centru za socialno delo vloži Vloga za izredno denarno socialno pomoč. Vlogi je potrebno priložiti predračun za potrebni medicinski pripomoček, ki ga uporabnik pridobi od dobavitelja, ter vsa potrebna dokazila o vlagateljevem finančnem in zdravstvenem stanju, v vlogi pa je potrebno natančno navesti za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeliti (s predračunom ali ponudbo) višino sredstev. O upravičenosti do sredstev prosto presoja socialni delavec. Pomembno je, da se po prejemu sredstva porabi v roku 30 dni za naveden namen ter da se v roku 45 dni od prejema predloži dokazilo (npr. račun) o porabi sredstev. 

Z dokazili o svojem zdravstvenem, finančnem stanju ter o potrebnih sredstvih se lahko obrnete tudi na dobrodelne in humanitarne organizacije. V vsakem primeru, medicinski pripomoček je za invalidno osebo nepogrešljiv in pravica do njega je nekaj, za kar se je vredno truditi.

 

Morda vas zanima tudi:

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent