Kdo je lahko osebni asistent?

Posebnih zakonskih omejitev za delo osebnega asistenta ni. Osebni asistent mora biti polnoletna, poslovno sposobna oseba, ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in ima opravljeno usposabljanje po zakonu o osebni asistenci. Kljub milim predpisom, se moramo zavedati, da ne more biti vsaka oseba osebni asistent.


Delo z ranljivimi skupinami družbe

Uporabniki, ki potrebujejo pomoč osebnega asistenta so ljudje s takšnimi ali drugačnimi omejitvami. Osebna asistenca obsega pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo.

Naloga osebnega asistenta ni le delo po navodilih uporabnika, temveč tudi motivacija uporabnika in spodbujanje k neodvisnemu življenju.

Uporabnik ni sodelavec, temveč oseba, ki potrebuje pomoč. Včasih ima slab dan in od osebnega asistenta je odvisno ali bo ta še slabši ali boljši.

Velika odgovornost

Delo osebnega asistenta nosi veliko odgovornosti in zahteva čustveno stabilnost. Odnos med osebnim asistentom in uporabnikom mora biti zaupanja vreden. Predstavljajte si, kakšni so občutki ko nekdo izda vaše zaupanje in to pomnožite s 100. Tako se počuti uporabnik, ko je izdano njegovo zaupanje.

Spremljajte naša prosta delovna mesta na: Zaposlitev

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent