Komu ni potrebno opraviti usposabljanja za osebne asistente in uporabnike?

Osebni asistent in uporabnik morata pred pričetkom koriščenja/izvajanja osebne asistence opraviti usposabljanje po Zakonu o osebni asistenci. Usposabljanje je namenjeno temu, da se tako uporabnik kot asistent spoznata zakon o osebni asistenci, pravice in dolžnosti, zakonodajo in druge pomembne vsebine, ki vplivajo na kvalitetno opravljeno storitev.


Usposabljanje osebnega asistenta

 Osebni asistent je dolžan, preden prične prvič izvajati osebno asistenco, opraviti usposabljanje v skladu s tem zakonom. Vsebina osnovnega usposabljanja obsega: pravice, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov in zakona, ki ureja delovna razmerja, pomen osebne asistence, odnos in komunikacija uporabnik – osebni asistent, pravice in obveznosti uporabnikov in osebnih asistentov ter izvajalcev osebne asistence, varstvo in zdravje pri delu in seznanitev z etičnimi načeli v socialnem varstvu. Praktičen del usposabljanja pa poteka pri uporabniku in se razlikuje od uporabnika do uporabnika. Oseba, ki uspešno zaključi usposabljanje, pridobi potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja. Osebni asistent se mora na poziv izvajalca osebne asistence vsako leto vsaj en delovni dan dodatno izobraževati za opravljanje osebne asistence.

Poklicna usmeritev asistenta ne vpliva na to ali potrebuje usposabljanje ali ne. Usposabljanje morajo opraviti vsi asistenti brez izjeme.

Usposabljanje uporabnika

Uporabnik osebne asistence in njegov zakoniti zastopnik, če ga ima, sta dolžna, preden prvič koristita storitve osebne asistence, opraviti usposabljanje v skladu s tem zakonom. Osnovna vsebina programa usposabljanja uporabnikov in zakonitih zastopnikov mora vsebovati: pravice, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov in zakona, ki ureja delovna razmerja, pomen osebne asistence, odnos in komunikacija uporabnik – osebni asistent, pravice in obveznosti uporabnikov in osebnih asistentov ter izvajalcev osebne asistence, varstvo in zdravje pri delu in seznanitev z etičnimi načeli v socialnem varstvu. Uporabnik in zakoniti zastopnik, ki uspešno zaključita usposabljanje, pridobita potrdilo, ki ga izda izvajalec in ni časovno omejeno.

Usposabljanja ni potrebno opravljati uporabniku, ki ni opravilno sposoben. Namesto njega mora usposabljanje opraviti njegov zakoniti zastopnik in mu kolikor je le mogoče na njemu razumljiv način razložiti obvezno vsebino usposabljanja za osebno asistenco.

 

Nadaljevalno usposabljanje za osebne asistente

Osnovno usposabljanje za osebne asistente in uporabnike

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent