Koriščenje osebne asistence

IZVEDBENI NAČRT

Pred pričetkom koriščenja osebne asistence uporabnik z izvajalcem sestavi izvedbeni načrt. To je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih uporabnik potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence, in ga skupaj pripravita uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik in izbrani izvajalec osebne asistence.

Izvedbeni načrt vsebuje:

 • Storitve osebne asistence, ki izhajajo iz odločbe,
 • opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent,
 • izbiro enega ali več osebnih asistentov,
 • terminski plan izvajanja osebne asistence ter
 • pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev.

STORITVE OSEBNE ASISTENCE

1. storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika

 • pomoč pri:

oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature; uporabi stranišča oziroma pri odvajanju; kopanju in umivanju ter vzdrževanju osebne higiene; hranjenju in pitju; gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj; namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe

 • obvezna prisotnost:

v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran pri katerih od zgoraj opisanih aktivnosti, je pa njegova prisotnost nujna

 • izvajanje storitev asistence na domu:

ki so povezane z opravljanjem osnovne pomoči uporabniku npr.: čiščenje dihalnih poti, dajanje injekcij, kateterizacija in ne gre za akutna bolezenska stanja

 • priprava in dajanje zdravil;
 • druge storitve:

pomoč pri opravljanju opravil, namenjenih osebni pomoči, določene s predpisom storitev, namenjenih pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih.

2. Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in pri drugih dnevnih opravilih

 •  pomoč pri:

(pripravljanju hrane in kuhanju; čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.); oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih; urejanju osebne dokumentacije; oskrbi hišnih ljubljenčkov; vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe;

 • druge storitve:

(pomoč pri opravljanju podpornih dnevnih opravil, določene s predpisom storitve spremstva.

3. Spremstvo

 • vodenje in pomoč pri:

(orientaciji v prostoru; vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti; ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih);

 • vožnja avtomobila:

(osebno spremstvo in osebni prevoz);

 • druga pomoč, ki se nanaša na:

(spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč in storitve namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih.)

4. Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu

 • pomoč pri:

(namestitvi opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev; urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa; uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije);

 • druga pomoč, ki se nanaša na:

(na delovni proces oziroma izobraževanje, ki ga opravlja uporabnik storitev namenjenih pomoči v gospodinjstvu in pri drugih dnevnih opravilih.)

5. Pomoč pri komunikaciji

 • pomoč pri:

(branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika); komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika);

 • prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika;
 • tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala;

(branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika); komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika

Podrobnejša opredelitev storitev osebne asistence je opredeljena v Pravilniku o osebni asistenci

 

Po pridobitvi odločbe o osebni asistenci s strani CSDja, nas pokličite in uredili bomo vse potrebno za vaše neovirano življene.

070/655-455  STROKOVNI VODJA ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE

Ga. Klavdija Kokot