Nadaljevalno usposabljanje za osebne asistente

Na podlagi Pravilnika o osebni asistenci se mora vsak osebni asistent in uporabnik osebne asistence udeležiti usposabljanja za osebno asistenco, ki mora trajati 6 ur. Usposabljanje morajo asistenti vsako leto obnavljati, za uporabnike to ni potrebno.


Z letošnjim letom smo pričeli z organizacijo osnovnih in nadaljevanih usposabljanj za osebno asistenco. Zaradi namena preprečevanja širjenja COVID-19 usposabljanje in zagotavljanja dostopa do usposabljanja vsem uporabnikom poteka preko spleta in vključuje preverjanje znanja. Portal je tehnično dovršen in so vsi podatki o času prijave, ogledu usposabljanja in preverjanje znanja preverljivi. 

Poleg tega vam nudimo tehnično podporo preko elektronske pošte vsak dan med 10.00 in 18.00 uro in odgovarjamo na vsebinska vprašanja povezana z usposabljanjem za osebno asistenco.

Nadaljevalno usposabljanje za osebno asistenco

Po zaključku usposabljanja asistenti in uporabniki pridobijo splošna in posebna znanja povezana z osebno asistenco z naslednjimi obveznimi vsebinami: pomen osebne asistence, odnos in komunikacija med uporabnikom in osebnim asistentom, pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence, način razumevanja navodil uporabnikov, seznanitev z etičnimi načeli glede izvajanja osebne asistence ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14) in dodatnimi vsebinami: reševanje nesoglasji, sprejemanje osebne asistence v družbi, higiena s poudarkom na čiščenju rok, družina in osebna asistenca, motivacija uporabnika, tehnike ravnanja z gibalno ovirano osebo z video in slikovnimi prikazi.

Vsak slušatelj prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju z unikatno kodo, ki je preverljiva v nadzornem sistemu portala za izobraževanje.

Program nadaljevalnega usposabljanja za osebne asistente

VSEBINSKI SKLOP  GLAVNA POGLAVJA
Obnovitev znanja o pravicah in obveznostih povezanih z osebno asistenco in varovanju osebnih podatkov Obnovitev znanja o zakonodaji povezani z osebno asistence, komunikacijski dodatek, o izvajalcu osebne asistence, postopek priprave izvedbenega načrta, pravice in posebnosti pri koriščenju osebne asistence, načrtovanje osebne asistence, storitve osebne asistence, ponovitev pravic in obveznosti osebnih asistentov, uporabnikov in izvajalca, pravice in dolžnosti asistentov iz delovnih razmerji, obveznosti in pravice izvajalca. Varstvo osebnih podatkov in pregled pravic povezanih z varstvom podatkov.  
Pravice, ki izhajajo iz konvencije o pravicah invalidov in učinkovito komuniciranje Osvežitev znanja o pomenu osebne asistence za uporabnika, obnovitev znanja o pravicah, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov, kaj je učinkovito komuniciranje in kako ga lahko zagotovimo, kakšen mora biti odnos med uporabnikom in asistentom, dobri odnosi na delovnem mestu, reševanje nesoglasji med uporabnikom in osebnim asistentom , dejavniki dobrih odnosov, sprejemanje osebne asistence v družbi s primeri dobre prakse
Komparacija izvajanja osebne asistence v Sloveniji s tujino in njena evalvacija in pregled Etičnih načel v socialnem varstvu Pregled trenutnega stanja izvajanja osebne asistence s premeri z tujine, Izvajanje osebne asistence v Švici, Veliki Britaniji, na Danskem, Mednarodna primerjava ureditev osebne asistence, evalvacija izvajanja osebne asistence v Sloveniji.  Ponovitev kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.  
Varovanje zdravja in varstvo pri delu  Pomen higiene telesa s poudarkom na čiščenju rok, pomen čiščenja in zračenja prostorov, družina in osebna asistenca s primeri iz prakse, varovanje pred tveganji poškodb na delovnem mestu osebnega asistenta, ocena tveganja, zdravstveni pregled zaposlenih
Motivacija Kaj je motivacija? Zakaj jo zgubimo in ponovno najdemo? Sprožilci motivacije, zunanja motivacija, notranja motivacija, prioritete in cilji, motivacija uporabnika, predstavitev 8 tehnik motivacije
Delo z gibalno oviranimi osebami in zagotavljanje lastne varnosti Tehnike ravnanja asistenta z gibalno ovirano osebo, osnovna načela tehnik ravnanja z gibalno ovirano osebo, predstavitev metode ročnega prenašanja s slikovnimi prikazi, pripomočki za premeščanje z video prikazi (presedanje na voziček in usedanje preko desnega boka). 

Naše prednosti:

  • usposabljanje poteka od doma, kar je veliko lažje za asistente, saj se ni potrebno voziti na fizično lokacijo usposabljanja
  • usposabljanje lahko opravite kadarkoli, tudi za vikende in praznike.
  • po zaključenem usposabljanju najkasneje v roku dveh delovnih dni prejmete potrdilo
  • za usposabljanje imate 3 dni časa. Kar pomeni, da si lahko vzamete odmore po svojih potrebah in zmožnostih. Na željo slušatelja lahko rok za zaključek tudi podaljšamo.
  • prijave na usposabljanje@osebna-asistenca.si ali info@osebna-asistenca.si.

Komu ni potrebno opraviti usposabljanja za osebne asistente in uporabnike?

Usposabljanje za osebne asistente

Varno usposabljanje na daljavo kljub koronavirusu za uprabnike in osebne asistente

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent