Osebna asistenca je storitev,

ki omogoča ljudem z invalidnostjo, da živijo samostojno in kakovostno življenje. Osebna asistenca vključuje pomoč pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, komunikaciji, spremstvu in drugih potrebah uporabnika. Osebna asistenca se prilagaja individualnim željam in okoliščinam uporabnika. Do osebne asistence je upravičen vsak, ki izpolnjuje določene pogoje glede starosti, bivališča, invalidnosti in potrebe po pomoči.