Programi

PROGRAMI ZDRUŽENJA ZA OSEBNO ASISTENCO SLOVENIJE ZA LETO 2020

OSEBNA ASISTENCA

Vsebina programa osebne asistence je, da se uporabnikom, ki zaradi potrebuje občasno ali stalno pomoč zagotovi pomoč osebnega asistenta za obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti. Uporabnik le tega programa potrebuje za obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti, katere ne zmore opravljati samostojno, določeno pomoč. Osebna asistenca vključuje osebno nego ( pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, ter vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov), gospodinjska opravila ( prinašanje hrane oz. priprava obroka, nabava živil, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov, postiljanje in vzdrževanje spalnega prostora), spremstvo, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, dodajanje mreže pomoči (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca), odvisno od uporabnikovih potreb, preostalih zmožnosti, in želja.

Namen programa je zagotavljanje osebne asistence uporabnikom, ki jim pripada pravica do osebne asistence.

Program se financira iz javnih sredstev.

oa banner3
oa banner2

IZOBRAŽEVANJA ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE

V letu 2020 bomo pričeli z izvajanjem izobraževanj in delavnic za uporabnike, osebne asistente in zainteresirano javnost.  Zavzemali se bomo za posredovanje dodatnih in novih znanj za invalide skozi različne metode dela: predavanje, tematske delavnice, fokusne skupine.

Namen delavnic je posredovanje znanja in izkušenj za boljšo vključenost invalidov v družbo.

Program se bo financiral iz sponzorskih sredstev, sredstev članarin, pridobljenih sredstev iz profitnih dejavnosti in javnih sredstev.

INFORMATIVNA DEJAVNOST

Obveščanje in osveščanje članstva ter širše javnosti o dejavnostih društva – s ciljem dostopnosti do informacij za invalide in njihove družinske člane preko lastne spletne strani osebna-asistenca.si. Informiranje bo potekalo tudi preko spletnih časopisov, produkcije filmov, video filmov in televizijskih oddaj in distribucije.

Širšo javnost želimo seznaniti s problematiko sprejemanja invalidnosti v družbi in pomenu razvoja in izvajanja kvalitetne osebne asistence, ki je prilagojena potrebam uporabnika.

Za člane združenja za osebno asistenco bomo izdali programje, ki jim bo v pomoč pri informiranju o osebni asistenci in uporabi storitve OA za člane, ki so upravičeni do OA.

Program se bo financiral iz sponzorskih sredstev, sredstev članarin, pridobljenih sredstev iz profitnih dejavnosti in javnih sredstev.

druzinski pomocnik-asistent-min
oa banner4

PROGRAM VKLJUČENOSTI INVALIDOV V DRUŽBO

Pričeli bomo z izvajanjem programa vključenosti invalidov v družbo. Vsi člani bodo imeli možnost spletne in video predstavitve in podajanja svojega videnja o problematiki invalidov in izvajanju OA. Članom invalidom bomo omogočili socialno vključenost preko izvajanja storitev klicnih center za zunanje naročnike in priprave lastnih oglaševalskih publikacij in publikacij za druge naročnike.

Program se bo financiral iz sponzorskih sredstev, sredstev članarin, pridobljenih sredstev iz profitnih dejavnosti in javnih sredstev.

IZOBRAŽEVANJE ZA OSEBNE ASISTENTE IN UPORABNIKE

Na podlagi Pravilnika o osebni asistenci se mora vsak osebni asistent in uporabnik osebne asistence udeležiti usposabljanja za osebno asistenco, ki mora trajati 6 ur. Usposabljanje morajo asistenti vsako leto obnoviti.

Za uporabnike in asistente Združenja za osebno Slovenije asistenco je usposabljanje brezplačno. Usposabljanja se lahko udeležijo tudi zunanji slušatelji. Cena je 57 €.

Zavzemamo se za to, da se vsakomur, ki potrebuje osebno asistenco zagotovi dostop do usposabljanja na daljavo. Veliko uporabnikov zaradi svojih omejitev ne more oziroma jim fizična prisotnost predstavlja hudo fizično ali telesno breme.

Med usposabljanjem nudimo tehnično in vsebinsko podporo. Usposabljanje ne dojemamo zgolj kot zakonsko obveznost ampak kot priložnost, da osebnim asistentom in uporabnikom poleg obveznih vsebin ponudimo tudi zanimiva dodatna znanja, ki jim bodo zagotovo prišla prav pri opravljanju dela oziroma koriščenju osebne asistente.

 

USPOSABLJANJE za osebne asistente in uporabnike
oa banner4

PROSTOVOLJSTVO

V seznam prostovoljnih organizacij smo vpisani pod številko: 14019-4117204000. S prostovoljnim delom omogočamo invalidnim osebam boljšo vključenost v socialno življenje.

Za naše prostovoljce izvajamo brezplačna usposabljanja.