Osebna asistenca v Mariboru

V podravju imamo Slovenci drugo največje mesto v Sloveniji, to je mesto Maribor. V letu 2016 ko smo imeli popis prebivalstva smo v Mariboru imeli 94.370 prebivalcev od tega približno 10.000 invalidov, kar pomeni da se številka giblje okoli 10 odstotkov. Zato je logično, da je v zadnjih letih tudi Mestna občina Maribor bolj sistematično pristopila k zagotavljanju enakih pogojev za vse.


Ko govorimo o enakih pogojih za vse, se govori tudi o osebni asistenci. Zakon o osebni asistenci je omogočil da dobijo invalidi pomoč tretje osebe pri premagovanju ovir pri življenju. 

Mestna občina Maribor se zelo trudi biti invalidom prijazno mesto in ji to tudi uspeva, vendar vse ovire, ki jih ima invalid težko odpravimo le s prilagoditvijo mestne občine. 

Invalidi si želijo kar se da samostojno življenje, biti še naprej koristni člani družbe in doprinašati h kvaliteti življenja, kjer pa ima osebna asistenca oz osebni asistenti, poglavitno vlogo. Osebni asistent lahko pomaga invalidu pri ovirah na delovnem mestu, pri obisku kulturnih in športnih prireditvah. 

Invalidski šport je tudi ob podpori Mestne občine Maribor dobro organiziran. Težave so še pri dostopnosti starejših objektov.

 V Mariboru so invalidom nekatere kulturne ustanove dostopne (npr. SNG Maribor, kinodvorane v Koloseju in Planetu Tuš, deloma Umetnostna galerija Maribor). Čeprav Narodni dom ni dostopen, pa ob predhodni najavi organizirajo prenos oseb. Številne prireditve organizirajo tudi invalidska društva sama. 

delo, zaposlitev, materialna in socialna varnost 

Delež brezposelnih invalidov je bil v Mariboru v letih 2008 in 2009 visok, okoli 13 % vseh brezposelnih. Invalidi so tako kot drugi brezposelni vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja, delodajalci pa lahko pridobijo tudi finančne ugodnosti za njihovo usposabljanje in zaposlitev. Občina razpisuje tudi programe javnih del.

Javni potniški promet je bil delno prilagojen (25 nizkopodnih vozil in 14 vozil, opremljenih z rampo za invalide). Problem so postajališča in prilagoditve za slepe in slabovidne (ustrezno označevanje, zvočno najavljanje postaj in informiranje o voznih redih). Prav tako v mestu ni bilo taksija za prevoz težje gibalno oviranih oseb na električnem vozičku

vključenost invalidov v oblikovanje politike Invalidi se v lokalno politiko le minimalno vključujejo. Anketa leta 2009 je pokazala, da več kot 94 % vprašanih meni, da je potrebno, da je v Mestnem svetu tudi predstavnik invalidov. Pri teh aktivnostih se bodo morali bolj angažirati invalidi sami. Ena izmed aktivnosti v tej smeri bo prav gotovo ustanovitev Sveta invalidov. 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent