Osnovno usposabljanje za osebne asistente in uporabnike

Osnovno usposabljanje je obvezno tako za osebne asistente in uporabnike. Opraviti ga je potrebno pred pričetkom dela oz. koriščenja osebne asistence. Na podlagi Pravilnika o osebni asistenci se mora vsak osebni asistent in uporabnik osebne asistence udeležiti usposabljanja za osebno asistenco, ki mora trajati 6 ur. Usposabljanje morajo asistenti vsako leto obnavljati, za uporabnike to ni potrebno.


Z letošnjim letom smo pričeli z organizacijo osnovnih in nadaljevanih usposabljanj za osebno asistenco. Zaradi namena preprečevanja širjenja COVID-19 usposabljanje poteka preko spleta in vključuje preverjanje znanja. Portal je tehnično dovršen in so vsi podatki o času prijave, ogledu usposabljanja in preverjanje znanja preverljivi. 

Poleg tega vam nudimo tehnično podporo preko elektronske pošte vsak dan med 10.00 in 18.00 uro in odgovarjamo na vsebinska vprašanja povezana z usposabljanjem za osebno asistenco.

Osnovno usposabljanje za osebne asistente in uporabnike

VSEBINSKI SKLOP  GLAVNA POGLAVJA
Predstavitev osebne asistence in njeno koriščenje Predstavitev terminologije in pregled zakonodaje, komunikacijski dodatek, kdo je izvajalec osebne asistence, postopek priprave izvedbenega načrta, pravice in posebnosti pri koriščenju osebne asistence, načrtovanje osebne asistence, storitve osebne asistence, kdo je lahko osebni asistent in njegove pravice in obveznosti, pravice in obveznosti uporabnika, pravice in dolžnosti asistentov iz delovnih razmerji, obveznosti in pravice izvajalca
Pravice, ki izhajajo iz konvencije o pravicah invalidov in učinkovito komuniciranje Pomen osebne asistence za uporabnika, pravice ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov, Učinkovito komuniciranje, Odnos med uporabnikom in asistentom, Dobri odnosi na delovnem mestu, Reševanje nesoglasji med uporabnikom in osebnim asistentom , dejavniki dobrih odnosov, administracija in urniki
Komparacija izvajanja osebne asistence v Sloveniji s tujino in njena evalvacija in pregled Etičnih načel v socialnem varstvu Zgodovina izvajanja osebne asistence, Izvajanje osebne asistence v Švici, Veliki Britaniji, na Danskem, Mednarodna primerjava ureditev osebne asistence, Evalvacija izvajanja osebne asistence v Sloveniji.  Pregled kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.  
Varovanje zdravja in varstvo pri delu  Higiena telesa s poudarkom na čiščenju rok, čiščenje prostorov, družina in osebna asistenca, varovanje pred tveganji poškodb na delovnem mestu osebnega asistenta, ocena tveganja, zdravstveni pregled zaposlenih
Motivacija Kaj je motivacija? Zakaj jo zgubimo in ponovno najdemo? Sprožilci motivacije, zunanja motivacija, notranja motivacija, prioritete in cilji, motivacija uporabnika, predstavitev 8 tehnik motivacije
Delo z gibalno oviranimi osebami in zagotavljanje lastne varnosti Tehnike ravnanja asistenta z gibalno ovirano osebo, osnovna načela tehnik ravnanja z gibalno ovirano osebo, predstavitev metode ročnega prenašanja s slikovnimi prikazi, pripomočki za premeščanje z video prikazi (presedanje na voziček in usedanje preko desnega boka). 

Po zaključku usposabljanja asistenti in uporabniki pridobijo splošna in posebna znanja povezana z osebno asistenco z naslednjimi obveznimi vsebinami: pomen osebne asistence, odnos in komunikacija med uporabnikom in osebnim asistentom, pravice in dolžnosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence, način razumevanja navodil uporabnikov, seznanitev z etičnimi načeli glede izvajanja osebne asistence ter Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14) in dodatnimi vsebinami: reševanje nesoglasji, administracija in urniki, higiena s poudarkom na čiščenju rok, družina in osebna asistenca, motivacija uporabnika, tehnike ravnanja z gibalno ovirano osebo z video in slikovnimi prikazi. 

Vsak slušatelj prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju z unikatno kodo, ki je preverljiva v nadzornem sistemu portala za izobraževanje.

Naše prednosti:

  • usposabljanje poteka od doma, kar je veliko lažje za številne uporabnike in tudi asistente
  • usposabljanje lahko opravite kadarkoli, tudi za vikende in praznike.
  • po zaključenem usposabljanju najkasneje v roku dveh delovnih dni prejmete potrdilo
  • za usposabljanje imate 3 dni časa. Kar pomeni, da si lahko vzamete odmore po svojih potrebah in zmožnostih. Na željo tečajnika lahko rok za zaključek tudi podaljšamo.
  • prijave na usposabljanje@osebna-asistenca.si ali info@osebna-asistenca.si.

Morda vas zanima tudi:

Nadaljevalno usposabljanje za osebne asistente

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent