Pes pomočnik

Ne tako dolgo nazaj so bili psi vodniki namenjeni izključno slepim in slabovidnim osebam. Vendar se je od leta 2018 naprej to spremenilo, saj so tudi ljudje s težjimi gibalnimi oviranostmi dobili pravico do štirinožnih pomočnikov. Izjemno pomembno je, da so psi pomočniki ustrezno izšolani, da se lahko prilagodijo in živijo v sožitju z invalidom.

Pomaga pri vsakodnevnih opravilih

Usposobljen pes pomočnik lahko gibalno ovirani osebi olajša vsakdanje življenje z opravljanjem različnih nalog. Na primer, zmore odpirati vrata ali predale, prižigati luči, pomagati pri pobiranju predmetov in celo pri oblačenju ali slačenju oblačil. Vsak pes pomočnik je posebej izšolan za specifične potrebe svojega uporabnika. Poleg svoje praktične vloge, je pes tudi zvest spremljevalec in prijatelj, ki pozitivno vpliva na počutje invalida.

Pes pomočnik lastnika spremlja kamorkoli

Slovenska zakonodaja priznava poseben status psa pomočnika, kar mu zagotavlja neomejeno gibanje in dostop do vseh javnih mest. To pomeni, da lahko pes vodnik spremlja svojega lastnika v bolnišnice, trgovine, urade, kulturne ustanove in druge javne objekte. V nasprotju z drugimi psi, mu je dovoljen tudi vstop v vsa prevozna sredstva, kot so avtobusi, vlaki, letala in ladje.

Ta pomembna sprememba je omogočila, da mnogi ljudje s težjimi gibalnimi oviranostmi dobijo večjo neodvisnost in možnost za aktivno sodelovanje v družbi, ob enem pa lahko razvijajo še močno vez s svojim zvestim in koristnim štirinožnim spremljevalcem.

Šolanje psa pomočnika prevzame država

Država prevzema stroške nakupa in usposabljanja psa pomočnika, in to iz proračuna ministrstva, ki skrbi za invalidsko varstvo. Torej, invalid dobi psa pomočnika brezplačno. Da bi upravičenec pridobil takega psa, mora izpolnjevati določene pogoje, ki so natančneje opredeljeni v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. Med drugim je pomembno, da ima invalid ustrezne psihofizične lastnosti in je sposoben zagotavljati osnovno skrb za psa ter mu omogočiti primerne bivalne razmere.

Proces pridobitve psa pomočnika se začne z oddajo vloge na pristojno upravno enoto. Če je vloga odobrena, bo upravičenec prejel vrednotnico, ki mu omogoča plačilo stroškov šolanja psa. Upravičenec lahko izbira izvajalca šolanja iz seznama, ki ga je ministrstvo izbralo na podlagi javnega razpisa.

Celoten postopek pridobitve psa pomočnika je podrobno opisan v Pravilniku o psih pomočnikih. Ta pravilnik določa, kaj vse mora vloga vsebovati, da se pravica do psa uveljavi. Med drugim mora vloga vsebovati osebne podatke vlagatelja, opis težav, s katerimi se srečuje pri gibanju ali ravnanju s predmeti, ter informacije o primernih bivalnih razmerah za psa. Vlogo je treba podpisati in oddati na pristojni upravni enoti ali jo posredovati preko zakonitega zastopnika, če je to potrebno.

Vloga lahko prejmete na uporavni enoti ali pa jo prenesete TUKAJ. 

pes-pomocnik

Zelo pomembna informacija za uporabnike osebne asistence je, da se pravica do psa pomočnika NE izključuje s pravico do osebne asistence.

Proces šolanja

Proces šolanja psa pomočnika je skrbno načrtovan in zahteva precej časa ter potrpežljivosti. Celoten postopek traja v povprečju eno leto. Ko pes doseže starost enega leta, strokovnjaki pričnejo z njegovim usposabljanjem, vendar pa že prej poteka predpriprava oz. splošno šolanje.

Izobraževanje psa pomočnika je zahtevno, saj vključuje usklajevanje med psom in njegovim bodočim lastnikom. Oba morata opraviti posebno usposabljanje, ki je prilagojeno njihovim potrebam in sposobnostim. S tem se zagotovi, da bosta pes in lastnik dobro sodelovala kot učinkovit tandem.

Po uspešno izvedenem šolanju sledi zaključni izpit, ki ga morata opraviti tako upravičenec kot pes pomočnik. Ta izpit preverja, ali sta pripravljena na življenje in delo skupaj kot ekipa. Če izpit uspešno opravita, upravna enota izda odločbo, s katero upravičenec dobi psa pomočnika v trajno last. To pomeni, da je pes pripravljen na svoje novo poslanstvo in bo zvest in zanesljiv spremljevalec svojemu lastniku, ki ga bo spremljal pri vsakdanjih opravilih ter mu olajšal življenje.

Ta postopek zagotavlja, da so vsi psi pomočniki temeljito izšolani in ustrezno pripravljeni na svojo vlogo, kar je ključnega pomena za zagotavljanje varnosti in kakovostnega življenja invalidov, ki potrebujejo tovrstno pomoč.