Pomoč invalidom (osebna asistenca)

Osebna asistenca omogoča posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki ga omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo.


Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Storitve osebne asistence

Storitve, namenjene osebni pomoči uporabnika

–  pomoč pri oblačenju in slačenju ter zagotavljanju ustrezne telesne temperature;

–  pomoč pri uporabi stranišča oziroma pri odvajanju;

–  kopanje in pomoč pri umivanju ter vzdrževanju osebne higiene;

–  pomoč pri hranjenju in pitju;

–  pomoč pri gibanju, posedanju, premeščanju, vstajanju ali nameščanju v ustrezen položaj;

–  pomoč pri namestitvi, upravljanju in uporabi ortopedskih in tehničnih pripomočkov, vodenje in pomoč pri orientaciji slepe in gluhoslepe osebe;

–  obvezna prisotnost pri uporabniku v primerih najtežje invalidnosti, ki zajema čas, v katerem osebni asistent ni neposredno angažiran pri katerih od zgoraj opisanih aktivnosti, je pa njegova prisotnost nujna;

–  pomoč pri jemanju zdravil in opravljanju drugih aktivnosti v zvezi z zdravjem, za katere bi se lahko usposobil uporabnik sam in jih tudi opravljal, če ne bi potreboval osebne asistence, saj se za opravljanje storitve ne zahteva posebnih znanj;

–  druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju opravil, namenjenih osebni pomoči, določene s predpisom iz drugega odstavka tega člena,

Storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih

–  pomoč pri pripravljanju hrane in kuhanju;

–  pomoč pri čiščenju in vzdrževanju bivalnih prostorov (sesanje, pranje perila, likanje, brisanje prahu, čiščenje oken in tal, opravljanje drobnih hišnih opravil, idr.);

–  pomoč pri oskrbi in negi otroka uporabnika/starša ob njegovi prisotnosti in navodilih;

–  pomoč pri urejanju osebne dokumentacije;

–  pomoč pri oskrbi hišnih ljubljenčkov;

–  pomoč pri vsakodnevnih nakupih in nakupih predmetov trajne rabe;

–  druge storitve, namenjene pomoči pri opravljanju podpornih dnevnih opravil, določene s predpisom iz drugega odstavka tega člena,

Spremstvo

–  vodenje in pomoč pri orientaciji v prostoru;

–  vožnja avtomobila (osebno spremstvo in osebni prevoz);

–  pri vključevanju v športne, rekreacijsko športne in kulturne dejavnosti;

–  pri ohranjevanju zdravja v zdraviliščih in na drugih krajih;

–  druga pomoč, ki se nanaša na spremstvo v situacijah, kjer uporabnik pri spremstvu potrebuje pomoč;

–  druga pomoč, določena v predpisu iz drugega odstavka tega člena,

Pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu

–  namestitev opreme in pripomočkov ter delovnih in študijskih sredstev;

–  pri urejanju in vodenju dokumentacije, branju in pisanju, spremljanje na šolske in izven šolske aktivnosti ter spremljanje na izobraževanja in druge aktivnosti v okviru izobraževalnega ali delovnega procesa;

–  pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije;

–  druga pomoč, ki se nanaša na delovni proces oziroma izobraževanje, ki ga opravlja uporabnik, določena v drugem odstavku tega člena,

Pomoč pri komunikaciji

–  pri branju besedil v prilagojenih načinih sporazumevanja (knjig, strokovne literature, časopisov, literature po izboru uporabnika);

–  pri komunikaciji preko različnih informacijsko komunikacijskih tehnologij na zahtevo uporabnika;

–  prenos vseh informacij iz in v okolje na zahtevo uporabnika;

–  tolmačenje in prenos informacij uporabniku na podlagi slikovnega materiala.

Več informacij o osebni asistenci si preberite na strani o osebni asistenci

Postopek oddaje vloge je dosegljiv na Pridobitev pravice do OA

 

Morda vas zanima tudi:

Usposabljanje za osebne asistente

Seznam izvajalcev osebne asistence

Od odločbe do asistence

Strokovna podpora osebni asistenci

Koriščenje osebne asistence

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent