Povračilo stroškov prevoza in malice za osebne asistente

Povračilo stroškov malice in prevoza je zakonsko urejeno s pravilnikom o osebni asistenci in pravilniki, ki veljajo za javni sektor. Financer (Ministrstvo) višjega izplačila materialnih stroškov ne krije. V članku smo vam strnili najpomembnejše dodatke, ki pripadajo delavcem in jih obrazložili.


Povračilo stroškov prehrane med delom

Višino povračilo stroškov prehrane med delom objavi na spletnem portalu državne uporave ministrstvo, pristojno za javno upravo.  Povračilo  prehrane pripada delavcu za dan, ko dela najmanj 4 ure. Trajanje malice pa se prilagaja glede na delovni čas (15 minut za 4 ure dela). V preteklosti se je višina stroškov prehrane usklajevala polletno. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov je aktualtna višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 4,47 €

Povračilo stroškov z dela in na delo

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ki pripada zaposlenemu glede na razdaljo od naslova, s katerega se dejansko vozi na delo, do naslova, kjer opravlja delo (naslov uporabnika), po najkrajši varni poti, če ta razdalja, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot dva kilometra po daljinomeru Googlovega zemljevida. Za povračilo stroškov prevoza na delo se zaposlenemu prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje. Kot ceno neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov se uporabi podatek, ki ga ministrstvo, pristojno za javno upravo, vsak mesec objavi na osrednjem spletnem portalu državne uprave. Kilometrina se obračuna ne glede na prevozno sredstvo, s katerim zaposleni prihaja na delo in odhaja z njega. Podatek je dostopen TUKAJ. 

Omejitev višine stroškov prevoza

Mesečni znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela lahko znaša največ četrtino zneska minimalne plače, razen v izjemnih primerih na strani uporabnika, ki jih predhodno odobri ministrstvo.

Vprašanja glede obračuna malice in prevoza

 

  • V eno smer imam 1,5 kilometra. Skupaj torej 3km dnevno. Ali mi pripada prevoz?

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcu pripada, če razdalja od naslova njegovega stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se delavec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer delavec opravlja delo, po najkrajši varni poti, upoštevaje tudi pešpoti, znaša več kot 2 kilometra.

V vašem primeru v eno smer opravite 1km (zaokroženo navzdol), kar je manj kot 2 kilometra. Povračilo stroškov prevoza vam ne pripada (Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme, dopolnjeno v maju 2022 (30. 6. 2021) )

 

  • Novi izvajalec nam je obljubil višino malice v višini 6 €. Kako je to mogoče, če pravite da je malica omejena na višino, ki jo imajo v javni upravi?

Delodajalec lahko sofinancira strošek malice. Nam ni poznan primer izvajalca, ki bo to storil. Pred podpisom pogodbe zaprosite za pregled internega akta, ki določa višjo višino malice kot je financirana s strani minstrstva.

 

  • Vozim se z avtobusom. Mi lahko delodajalec povrne višino karte namesto kilometrine, to je zame ugodnejše?

Ne. Pravilnik o osebni asistenci določa povračilo kilometrine.

 

  • Na delo se voziva skupaj z možem, ki dela pri uporabniku v istem naselju. Ali oba dobiva prevoz od izvajalca?

Seveda. Ne glede na to kako pridete na delo,  vam pripada povračilo stroškov prevoza do zakonsko dovoljene višine. To velja tudi v primeru, da na delo hodite peš, s kolesom, skirojem ali kakorkoli drugače.

 

Vas zanima tudi:

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent