Pridobivanje subvencij

Smo zanesljiv koordinator za pridobivanje subvencij iz eko sklada. Nudimo podporo pri vlaganju vlog za pridobitev subvencij za enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe ter vodenju projekta. Storitev je za vas BREZPLAČNA. Vse kar morate storiti je, da stopite v stik z nami.

VAŠA PRAVICA JE SAMO KLIC STRAN

Koordinator g. Simon: 070 132 771

Pomoč pri vlaganju dokumentacije je možna po telefonu, skype, zoom, osebno ali na sedežu našega podjetja. 

Zamenjava starih kurilnih naprav

Namen spodbude je zamenjava starih kurilnih naprav z novimi napravami na lesno biomasa v stanovanjskih stavbah.

SPODBUDA: 100 % kritje uporavičenih stroškov projekta od 2.000 do 8.000 €.

Pogoji:

 • stalno prebivališče, kjer se bo izvedel projekt na eno- ali dvostanovanjskih stavbah oz. stanovanje v večstanovanjskih stavbah
 • prejemanje DSP/VD
 • v času oddaje vloge so/lastnik vsaj ½ stanovanjske stavbe oz. stanovanja ali najemnik občinskega stanovanja vlagatelj z izjavo jamči
 • da je imetnik upravne odločbe, iz katere izhaja, da je stavba legalna
Brezplacna sredstva za nakup nove kurilne naprave
brezplacna obnova fasade

JAVNI POZIV ZER

Ukrepi:

 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,
 • toplotna izolacija zunanjih sten,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu,
 • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,
 • vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,
 • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 • zamenjava stare kurilne naprave z novo na leseno biomaso.

Spodbuda: pokrije 100 % upravičenih stroškov izvedbe enega ali več ukrepov, vendar ne več kot 18.000 EUR oz. če gre samo za zamenjavo stare kurilne naprave z novo ne več kot 12.000 EUR z DDV.

Pogoji:

 • stalno prebivališče, kjer se bo izvedel projekt
 • so/lastnik vsaj ½ stanovanjske stavbe oz. stanovanja
 • izkazana materialna ogroženost energetsko revnega gospodinjstva
 • potrditev s strani energetskega svetovalca glede primernosti stavbe za izvedbo ukrepov
 • nizko energetsko učinkovita stavba ali neustrezne bivanjske razmere
 • vlagatelj z izjavo jamči, da je imetnik upravne odločbe, iz katere izhaja, da je stavba legalna stavba: na eno- ali dvostanovanjskih stavbah oz. stanovanje v večstanovanjskih stavbah

Javni poziv 110-OBPO23 Javni poziv 103SUB-SOG22

Ukrepi:

 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
 • vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnje nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe

Spodbuda: 100 % povračilo stroškov njihovega deleža od celotne investicije.

Pogoji:

 • prejemanje DSP/VD v času oddaje vloge
 • (so)lastništvo stanovanja v bloku
obnova bloka
menjava oken eko sklad

Javni poziv 110-OBPO23

Ukrepi:

 • fasada
 • izolacija tal ali zidu proti terenu
 • izolacija ravne oz. poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
 • optimizacija sistema ogrevanja

Spodbuda: 100 % povračilo stroškov njihovega deleža od celotne investicije.

Pogoji:

 • prejemanje DSP/VD v času oddaje vloge
 • so)lastništvo stanovanja v bloku