So osebni asistenti, ki delajo preko sp oproščeni ddv?

Številni osebni asistenti opravljajo storitve osebne asistence kot samostojni podjetniki (s.p.), saj jim tak način dela bolje odgovarja in je vsaj na začetku finančno bolj ugoden. Ob ustanovitvi se samostojni podjetnik odloči, ali bo zavezanec za DDV (z drugimi besedami davčni zavezanec) ali ne.

Kaj pomeni biti davčni zavezanec?

Davčni zavezanec oziroma zavezanec za DDV je tisti, ki se ob ustanovitvi oziroma registraciji podjetja odloči ali bo za svoje izdelke/storitve zaračunaval tudi davek na dodano vrednost (DDV) ali ne. Zavezanost za DDV je prostovoljna v kolikor letni promet ne presega 50.000 evrov – ko se ta prag preseže, podjetje ali s.p. samodejno postane davčni zavezanec. Tista podjetja in s.p., ki so davčni zavezanci morajo tako pri izdaji računa za svoje storitve zaračunati še DDV po zakonsko določeni stopnji, ki ga nato odvedejo državi. Splošno določena davčna stopnja je 22 % in znižana davčna stopnja 9,5 % (za hrano, zdravila, medicinsko opremo idr.). Davčni zavezanci so po navadi tista podjetja in s.p., ki imajo pri svojem poslovanju veliko odhodnih stroškov in večinoma poslujejo z drugimi pravnimi osebami, ki so prav tako davčni zavezanci. V kolikor se posluje večinoma s fizičnimi osebami (npr. v frizerstvu) pa je bolj smiselno, da podjetje/s.p. ni zavezanec za DDV. 

Davčna stopnja pri storitvah osebne asistence

Davčna stopnja se zavezancu določa glede na klasifikacijo dejavnosti po SKD. Prvotno je bilo sprejeto, da se storitve osebne asistence uvrščajo v dejavnost 96.090 – Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene, za katere ni predvidena oprostitev plačila DDV in se davek obračunava po splošni 22 % davčni stopnji. Ker pa je definicija osebne asistence iz Zakona o osebni asistenci v svojem bistvu zelo podobna dejavnosti kot je opredeljena pod šifro 88.109 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, je Statistični urad RS (SURS) na podlagi dodatnih informacij ponovno presojal ustreznost uvrstitve storitev osebne asistence v SKD. 

Oproščeni DDV

Storitve osebne asistence se lahko uvrstijo v eno izmed dveh SKD dejavnosti in sicer:

  • 88.109 – Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
  • 88.999 – Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Storitve osebne asistence, ki se uvrščajo v zgornji dve kategoriji so storitve bolj zahtevne pomoči uporabnikom. Po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) je to pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Te storitve osebne asistence so po 6. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV. 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent