Sodelovanje družine pri osebni asistenci

Osebna asistenca je izjemno pomembna storitev za posameznike z ovirami, vendar pa njeno uspešno izvajanje ni mogoče brez podpore in sodelovanja družine, v kolikor jo uporabnik ima. V tem članku bomo predstavili pomen sodelovanja med osebno asistenco in družino ter kako lahko ta sinergija prispeva k kakovostnemu življenju uporabnikov osebne asistence.

Razumevanje osebne asistence

Prvi korak pri uspešnem sodelovanju je razumevanje vloge osebne asistence s strani družine. Osebna asistenca ni nadomestek za družinsko skrb, temveč je dopolnilna storitev, ki omogoča večjo neodvisnost in samostojnost posameznika. Družina naj razume, da osebna asistenca služi kot podpora, ki omogoča uporabniku, da živi polno življenje.

Jasna komunikacija

Komunikacija je ključnega pomena pri sodelovanju med osebno asistenco in družino. Izmenjava informacij pripomore k reševanje morebitnih težav. Družina naj uporabniku prepusti prosto izbiro pri organizaciji svojega časa in dejavnosti, hkrati pa bo odprta za komunikacija z osebnim asistentom, kar ima velik vpliv na izvajanje kakovostne storitve osebne asistence.

Deljenje odgovornosti

Pridobitev pravice do osebne asistence ne pomeni, da družinski člani uporabnika popolnoma prepustijo v roke drugega in pričakujejo da bo osebna asistenca enakovredna insitutucionalni storitvi, medtem ko se sami odpravijo na večmesečni oddih v tujino. Osebna asistenca je veliko več, je svoboda odločanja in pripomoček k socialni vključenosti.

Družina lahko še vedno prevzema nekatere naloge, kot so gospodinjska opravila ali čustvena podpora, medtem ko osebna asistenca zagotavlja pomoč pri osebni negi, mobilnosti ali drugih specifičnih potrebah. Sodelovanje v deljenju odgovornosti omogoča, da se breme skrbi razdeli med več ljudi, kar prispeva k bolj uravnoteženemu in vzdržljivemu pristopu.

Soživtje osebnega asistenta in družine uporabnika je pogodobno partnerskem odnosu. Tudi svojemu partnerju ne “obesimo” na ramene celega bremena, tako tega ne naredimo osebnemu asistentu. Osebni asistent se lahko odločil, da bo kosilo pripravljal le za uporabnika in skrbel le za uporabnika, kar pogosto zaostri odnose. Na vse deležnikih je, da stopijo korak nazaj in najdejo kompromis.

Medsebojno spoštovanje

Spoštovanje med družino in osebnim asistentom je ključnega pomena za uspešno sodelovanje. Družina naj prepozna strokovnost osebnega asistenta in spoštuje njihovo delo ter individualnost uporabnika. Hkrati pa mora osebni asistent spoštovati družinske vrednote, meje in navade.

Družinski člani naj osebnega asistenta dojemajo tako, kot bi si želeli, da bi dojemali njih, če bi delali kot osebni asistenti.

Vključenost družine

Družina ima pomembno vlogo pri podpori uporabniku osebne asistence. Sodelovanje družinskih članov pri dnevnih aktivnostih, načrtovanju prostega časa in udeleževanju terapij lahko izboljša kakovost življenja uporabnika. Osebni asistent naj spodbuja družino k aktivni vključenosti ter jim zagotavlja potrebne informacije.

Izobraževanje

Družina lahko izboljša sodelovanje z osebnim asistentom z boljšim razumevanjem koncepta osebne asistence. Izobraževanje družine o storitvi, pravicah in odgovornostih uporabnika ter vlogi osebnega asistenta je ključnega pomena, čeprav za družinske člane, razen skrbnike, izobraževanje ni zakonsko obvezno. Lahko pa prispeva k boljšemu razumevanju in podpori osebni asistenci ter k ustvarjanju pozitivnega in vključujočega okolja.

Spremljanje osebne asistence

Redno spremljanje osebne asistence s strani družine je pomembno za zagotavljanje kakovosti storitve. Družina naj opazuje napredek uporabnika, se pogovarja z osebnim asistentom o morebitnih izboljšavah ali težavah ter skupaj z uporabnikom oblikuje povatne informacije. S tem se omogoča prilagajanje in izboljševanje storitve, kar koristi vsem vpletene strani.

 

Sodelovanje med izvajalcem, osebnim asistentom in družino je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostne osebne asistence in izboljšanje kakovosti življenja uporabnika. Z vzajemnim spoštovanjem, jasno komunikacijo, deljenjem odgovornosti, podporo ter izobraževanjem se ustvarja močna sinergija med družino in osebnim asistentom, ki omogoča optimalno podporo in skrb za uporabnika. Sodelovanje in povezovanje med vsemi vpletenimi je ključno za ustvarjanje okolja, ki spodbuja neodvisnost, samostojnost in kakovostno življenje posameznika.

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent