Tudi uporabniki morajo opraviti usposabljanje za osebno asistenco

Zakon o osebni asistenci navaja, da morajo tudi uporabniki storitev osebne asistence opraviti usposabljanje. Zakaj je temu tako in zakaj je pravzaprav pomembno, da se tudi uporabnik usposobi oziroma izobrazi glede področja izvajanja storitev osebne asistence?

Pravice uporabnika

Uporabnik je tista oseba, ki v svojem vsakdanjem življenju potrebuje pomoč drugega in ki mu pravica do osebne asistence omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve osebne asistence so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika, njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram. Storitve osebne asistence zajemajo številna področja. Od skrbi za osebno higieno uporabnika do pomoči pri hišnih ljubljenčkih, otrocih in službenih ali izobraževalnih obveznostih.

Ravno zato je pomembno, da se uporabnik seznani tako s svojimi pravicami, mora pa poznati seveda tudi svoje dolžnosti oziroma obveznosti. Usposabljanje torej ni le obvezno temveč za uporabnika tudi koristno. Zakon tako navaja, da sta uporabnik in njegov zakoniti zastopnik (če ga ima) dolžna opraviti usposabljanje preden prvič koristita storitve osebne asistence. Le uporabniku, ki ni opravilno oziroma poslovno sposoben, ni potrebno opravljati usposabljanja, mu pa mora njegov zakoniti zastopnik po opravljenem usposabljanju kolikor je mogoče na njemu razumljiv način razložiti obvezno vsebino usposabljanja.

Vsebina usposabljanja uporabnikov

Osnovna vsebina programa vsebuje predstavitev pravic uporabnikov, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov in Zakona o osebni asistenci ter Zakona o delovnih razmerjih, predstavi pomen osebne asistence ter pomembnost odnosa in komunikacije med uporabnikom in osebnim asistentom. Prav tako mora usposabljanje vsebinsko predstaviti tudi obveznosti uporabnikov, pravice in obveznosti osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence. Hkrati pa mora udeležence usposabljanj seznaniti z varstvom in zdravjem pri delu ter z etičnimi načeli v socialnem varstvu. Podrobnejši program ter pogoje za njegovo izvajanje določi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Področja, ki zajemajo vsebino programa so relativno obsežna, zato je usposabljanje, ki na razumljiv in celosten način predstavi ta področja, dobra priložnost, da se uporabnik in osebni asistent spoznata z vsemi zornimi koti nudenja in koriščenja osebne asistence. Poseben poudarek je na odnosu in komunikaciji med vsemi vključenimi v storitve osebne asistence – uporabniki, asistenti in izvajalci. Osebni asistent je pri uporabniku tako rekoč na svojem delovnem mestu in kljub temu, da je njegov delodajalec izvajalec osebne asistence, je dobro, da je tudi uporabnik seznanjen z osnovami Zakona o delovnem razmerju. Poleg tega usposabljanje vključuje tudi številne praktične nasvete, kako graditi zaupanje med uporabnikom in osebnim asistentom, kako se izogniti stresu ter kako postopati pri fizičnem vidiku sodelovanja med fizično omejenim uporabnikom in asistentom (prestavljanje, dvigovanje). Vsebuje tudi odgovore na najpogostejša vprašanja s katerimi se srečujejo uporabniki in osebni asistenti pri svojem medsebojnem sodelovanju. 

Kdo izvaja program usposabljanja

Program usposabljanja tako uporabnikov kot tudi osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence lahko izvajajo izvajalci osebne asistence, ki izvajajo program osebne asistence vsaj tri leta, sicer usposabljanja organizira in izvaja Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. 

Po uspešno zaključenem usposabljanju uporabnik in njegov zakoniti zastopnik pridobita potrdilo, ki ga izda izvajalec usposabljanja. V kolikor zavrneta usposabljanje ali ga brez upravičenega razloga ne opravita, lahko izvajalec osebne asistence zavrne sodelovanje z uporabnikom oziroma izvajanje osebne asistence pri njemu. V zakonu je tudi predvideno, da morata uporabnik in njegov zakoniti zastopnik svoje znanje vsakoletno obnavljati z dodatnim oziroma nadaljevalnim usposabljanjem. 

Pri nas sposabljanje izvajamo online, kar je za uporabnike s fizičnimi oviranostmi velika prednost, saj ga lahko opravijo kjerkoli in kadarkoli.  

Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ. 

Za konec

Pogosto se zgodi, da je tisto, kar je obvezno (sploh predpisano z zakonom), nezanimivo in se naredi z odporom. A kljub temu so vsebine usposabljanj za uporabnika in njegovega zastopnika še kako koristne in uporabne v vsakdanjem življenju, saj lahko pripomorejo k boljši komunikaciji in prijetnejšem ter uspešnejšemu sodelovanju z osebnimi asistenti in izvajalci. 

 

Zadnje objave

Uporabnik

Asistent