Zakonodaja

Preberite zakonodajo

o osebni asistenci in pridobite celovit vpogled v pravne okvire in predpise, ki urejajo to področje. Izvedite več o pravicah in obveznostih, ki jih morajo upoštevati tako uporabniki kot tudi izvajalci osebne asistence. Pridobite informacije o zakonih, ki podpirajo kakovostno in učinkovito izvajanje osebne asistence.

Več informacij o osebni asistenci si preberite v:

  • Zakonu o osebni asistenci ZOA (TUKAJ)
  • Pravilniku o osebni asistenci (TUKAJ)

Več informacij o delovnih razmerjih si lahko preberete v:

  • Zakonu o delovnih razmerjih ZDR -1 (TUKAJ). 
  • Zakonu o vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti ZEPDSV-A (TUKAJ)
  • zakonu o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (TUKAJ)
  • zakonu o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2 (TUKAJ)

Zaposleni

Za zaposlene imamo od leta 2019 vzpostavljen portal, kjer imajo ves čas na razpologo veljavne pravilnike in obrazce.

V letu 2023 smo vzpostavili notranjo pot za prijavo nepravilnosti in sprejeli pravilnik za zaščito prijaviteljev. Vzpostavili smo elektronski naslov, namenjen prijavi, izdelali obrazec in vzpostavili varnostne mehanizme pri prejeti pošti v primeru, da je pošta naslovljena na naš naslov s pripisom "v roke zaupniku". Več informacij o zaščiti prijaviteljev je dostopnih na spletni strani KPK.

Po pridobitvi odločbe o osebni asistenci s strani CSDja, nas pokličite in uredili bomo vse potrebno za vaše neovirano življene.

070/655-455  STROKOVNI VODJA ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE

Ga. Klavdija Kokot