Novice

Downov sindrom

21. marec je svetovni dan Downovega sindroma. Datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice. V podporo osebam z Downovim sindromom si številni oblečejo različni nogavici kot simbolični znak podpore. Pa naj bo ta podpora vsak dan, tudi s pomočjo osebne asistence, saj osebe z DS…

Gluhota in naglušnost

Po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je gluhota ena najtežjih invalidnosti. Gluho osebo opredeljuje izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz povprečno na ravni 91 dB ali več. Zaradi okvare sluha imajo gluhe in težko naglušne osebe velike težave pri sporazumevanju in vključevanju v okolje, v katerem živijo, se izobražujejo, ustvarjajo, delajo ali…

Slepota in slabovidnost

Slepota ali slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije je senzorna motnja, ki se, odvisno od vrste in stopnje okvare, odraža v različni meri kot komunikacijska in gibalna oviranost. Osebna asistenca slepim in slabovidnim osebam omogoča zadovoljiti potrebo po samostojnosti, neodvisnosti, varnosti in osebnem dostojanstvu, saj omogoča aktivnejše bivanje v domačem okolju in večjo socialno vključenost. Slepi…

Mišična disrofija

Mišična distrofija je redka genska bolezen oziroma skupina različnih vrst bolezni, ki povzroča postopno oslabelost in šibkost mišic. Mišično tkivo postopoma propada, nadomešča pa ga vezivo in maščobno tkivo, zaradi česar gibanje postaja vedno bolj ovirano. Do tega pride zaradi pomanjkanja distrofina, beljakovine, ki predstavlja enega od osnovnih gradnikov mišičnega tkiva in po katerem je…

Poškodba glave

Največji delež poškodb glave nastane kot posledica prometnih nesreč, vendar niso nič manj težke tiste, do katerih pride pri športu, delu ali telesnem nasilju. Poškodbe niso vselej enako težke in nimajo vedno enakega končnega izida, vendar je treba prav vsako, navidez še tako neznatno in nepomembno poškodbo jemati resno. Celo povsem nedolžen udarec z glavo…

Motnje avtističnega spektra

Motnje avtističnega spektra so resna nevrološko socialna motnja, ki se pojavi že v otroštvu in se kaže kot spremenjeno vedenje na področju socialnih interakcij in komuniciranja. Osebna asistenca pomaga osebam z motnjami avtističnega sektorja, da prejmejo razumevanje in sprejemanje s strani osebnega asistenta, kar je za vsakega posameznika izredno pomembno. Oblik motenj je več, med…

Možganska kap

Možganska kap je najpogostejša nevrološka bolezen, ki se ponavadi kaže z odpovedjo ene polovice telesa. Nastane takrat, ko kri ne more dotekati v kateri del možganov. Če možgani ne dobijo dovolj kisika in hranil, ki jih potrebujejo, se možganske celice poškodujejo oz. začenjajo odmirati. Če pride le do poškodbe celic, se te včasih lahko tudi…

Motnja v duševnem razvoju

Motnje v duševnem razvoju niso bolezenska oblika, ampak so prirojene in trajne narave. Je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi v otroštvu oziroma  pred 18 letom. Do zaključka šolanja je za osebe z motnjami v duševnem razvoju relativno dobro poskrbljeno, kasneje pa so več ali manj prepuščeni sami sebi. Ravno za to je pomen osebne…

Duševne motnje

 Duševna motnja je oznaka za bolezni, ki so jim skupne različne kombinacije bolezensko spremenjenega mišljenja, čustvovanja, zaznavanja in motenega vedenja, spoznavanja in spomina. Zaradi teh simptomov je bolnik prizadet, slabše funkcionira in se manj učinkovito spoprijema z vsakdanjimi problemi. Duševne motnje so izraz bolezensko spremenjenih vedenjskih, psiholoških ali bioloških funkcij. Za razliko od bolezni, ki…

Strokovna podpora osebni asistenci

V združenju za osebno asistenco ne nudimo samo pomoč pri koriščenju osebne asistence, temveč tudi strokovno podporo. Zavedamo se pomena osebne asistence za uporabnike in družbo. V naše vrste smo sprejeli strokovno vodjo za izvajanje osebne asistence z namenom zagotoviti kakovostno izvajanje osebne asistence. Ga Klavdija se predstavi: Moja vloga kot strokovne vodje osebne asistence…